پس از آخرین اطلاعیه وزارت بهداشت درباره دُز سوم واکسن کرونا؛ حالا مراکز واکسیناسیون پذیرای گروه‌های هدف برای تزریق این دُز هستند.

به گزارش کافه اقتصاد ، بعد از آخرین اطلاعیه وزارت بهداشت تزریق دز سوم واکسن کرونا در همه مراکز واکسیناسیون آغاز شده است و گروه‌های هدف می‌توانند با در دست داشتن کارت ملی و کارت واکسن، برای دریافت دُز سوم به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

از ساعات ابتدایی صبح امروز مراکز واکسیناسیون کرونا آمادگی کامل برای ارائه خدمات به گروه‌های هدف اعلام شده را دارند و افراد بالای ۶۰ سال که دو نوبت واکسیناسیون اولیه از واکسن‌های غیرفعال شده (سینوفارم، کوواکسین بهارات و کووایران برکت) استفاده کرده اند، بایستی نوبت سوم واکسن ترجیحا مشابه نوبت اول (غیرفعال شده) به فاصله ۴ ماه از نوبت دوم دریافت کنند.

تاکنون بیشتر از ۹۰ میلیون دُز واکسن در کشور تزریق شده است.