بررسی آمار بارندگی استان نشان می‌دهد که کلانشهر اصفهان تا دهه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، بارش‌های یکسال کامل زراعی را دریافت کرده است.

به گزارشکافه‌اقتصادازمهر- بررسی آمار بارندگی استان نشان می‌دهد که کلانشهر اصفهان تا دهه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، بارش‌های یکسال کامل زراعی را دریافت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، میانگین بارشی کلان‌شهر اصفهان از ابتدای سال زراعی (یکم مهرماه ۱۴۰۲) تا ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ به ۱۴۶ میلیمتر رسیده که ۲۳ میلیمتر بیشتر از میانگین یک سال کامل زراعی این شهر است.

بنا بر آمار اداره کل هواشناسی استان اصفهان میانگین بارش‌های شهر اصفهان در مدت مشابه سال گذشته ۱۴۰ میلیمتر و در دوره بلندمدت تا نیمه اردیبهشت ۱۱۴ میلیمتر بوده است.

بر همین اساس میانگین بارشی شهر اصفهان در سال زراعی کنونی نسبت به سال زراعی گذشته (۱۴۰۱- ۱۴۰۲) ۴.۲ درصد و نسبت به دوره بلندمدت (۶۳ ساله) ۲۸ درصد افزایش یافته است.

بنا بر داده‌های موجود، میانگین بارشی یک سال زراعی کامل شهر اصفهان ۱۲۳ میلیمتر است. یک‌سال زراعی (آبی)، از یکم مهر ماه هر سال تا ۳۱ شهریور سال بعد محاسبه می‌شود.

شهر اصفهان امسال برای دومین سال پیاپی است که بارش‌های یک‌سال خود را طی هشت ماه دریافت کرده است. این خطه در سال زراعی گذشته نیز بارش‌های مطلوبی داشت به طوری که تا بهمن ماه ۱۴۰۱ و طی پنج ماه بارش‌های یکسال زراعی خود را دریافت کرد.

میانگین بارش‌های استان اصفهان به ۱۸۳ میلیمتر رسید

همچنین میانگین بارندگی استان اصفهان از ابتدای سال زراعی تا ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، به ۱۸۳.۳ میلیمتر رسیده است.

میانگین بارش‌های استان اصفهان در سال زراعی کنونی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱.۶ درصد افزایش و نسبت به دوره بلندمدت هفت دهم درصد کاهش نشان می‌دهد.

میانگین بارندگی یک سال زراعی کامل استان اصفهان ۱۹۷.۳۸ میلیمتر است.

روند کاهشی بارش‌ها در مناطق غرب و جنوب اصفهان

همچنین فریدون‌شهر به عنوان پربارش‌ترین شهرستان استان اصفهان در سال زراعی کنونی، از ابتدای مهر سال ۱۴۰۲ تا ۱۶ اردیبهشت ماه ۴۳۷ میلیمتر بارندگی داشته است. در حالی که بارش‌های این خطه در مدت مشابه سال گذشته ۴۶۲.۵ میلیمتر و در بلند مدت ۵۴۴.۶ میلیمتر بود.

میانگین بارشی یک سال زراعی کامل فریدون‌شهر ۵۷۱ میلیمتر است و بارش‌های امسال این شهرستان در مقایسه با سال زراعی گذشته ۵.۵ درصد و نسبت به دوره بلندمدت ۱۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.‌

سمیرم نیز به‌عنوان دومین شهرستان پربارش استان اصفهان از ابتدای سال زراعی (مهرماه) تا نیمه اردیبهشت ۴۰۴.۵ میلیمتر بارندگی داشته در حالی که در مدت مشابه سال قبل میانگین بارش‌های این شهرستان به ۵۳۵ میلیمتر و در دوره بلندمدت به ۴۴۳ میلیمتر می‌رسید.

میانگین بارشی یک سال زراعی کامل شهرستان سمیرم ۴۶۱ میلیمتر است. بنا بر آمار اداره کل هواشناسی استان اصفهان، بارش‌های امسال شهرستان سمیرم نسبت به سال زراعی قبل ۲۴.۴ درصد و در مقایسه با بلند مدت حدود ۹ درصد کاهش یافته است.

افزایش ۱۰۰ درصدی بارش‌ها در مناطق شرق و شمال اصفهان

بررسی آمار ارائه شده از سوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان نشان می‌دهد به‌رغم کاهش بارندگی در شهرستان‌های سردسیر غرب و جنوب استان در سال زراعی کنونی، میانگین بارش‌ها در شهرستان‌های گرمسیری و دارای اقلیم گرم و خشک در شمال و شرق و مرکز استان، نسبت به سال قبل و دوره بلند مدت افزایش یافته است.

 

 

برای مثال میانگین بارندگی شهرستان نطنز از ابتدای سال زراعی تا نیمه اردیبهشت به ۲۰۳ میلیمتر رسیده و این در حالی است که میزان بارندگی این شهرستان در مدت مشابه سال زراعی گذشته ۱۰۱ میلیمتر و در دوره بلندمدت ۱۴۹ میلیمتر بود.

میانگین بارشی یک سال زراعی کامل شهرستان نطنز ۱۶۲ میلیمتر است‌. بر همین اساس میزان بارش‌های شهرستان نطنز نسبت به سال گذشته ۱۰۲ درصد و در مقایسه با دوره بلندمدت ۳۸ درصد افزایش یافته است.

همچنین میانگین بارندگی در شهرستان ورزنه از ابتدای سال زراعی کنونی تا ۱۶ اردیبهشت ماه به ۱۰۱ میلیمتر رسیده است. درحالی که میزان بارش‌های این شهرستان در مدت مشابه سال گذشته ۶۵ میلیمتر و در دوره بلندمدت تا این تاریخ ۷۰ میلیمتر بود.

میانگین بارشی یک سال زراعی کامل شهرستان ورزنه ۷۶.۶ میلیمتر است. بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان میانگین بارش‌های امسال شهرستان ورزنه در مقایسه با مدت مشابه سال زراعی قبل ۵۵ درصد و در مقایسه با دوره بلندمدت ۴۲ درصد افزایش یافته است.

همچنین میانگین بارندگی در شهرستان کاشان در شمال استان اصفهان از ابتدای سال زراعی تاکنون به ۱۲۶ میلیمتر رسید. میزان بارش‌های این شهرستان در مدت مشابه سال گذشته ۵۸ میلیمتر و دوره بلند مدت ۱۲۳ میلیمتر بود.

میانگین بارشی یک سال زراعی کامل شهرستان کاشان ۱۳۲.۷ میلیمتر است. بر این اساس میانگین بارندگی این شهرستان در سال زراعی کنونی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱۶ درصد و نسبت به دوره بلندمدت ۲.۸ درصد افزایش داشته است.

  • منبع خبر : مهر