در حال حاضر ۱۹ شهر در وضعیت قرمز، ۴۵ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۳۳ شهر در وضعیت زرد و ۱۵۱ شهر در وضعیت آبی قرار دارد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بر اساس آخرین به روزرسانی‌ها، تعداد شهر‌های با وضعیت قرمز از ۱۳ به ۱۹ شهر افزایش و تعداد شهر‌های با وضعیت نارنجی از ۴۸ به ۴۵ شهر کاهش یافت.

 

همچنین تعداد شهر‌های با وضعیت زرد از ۱۹۴ به ۲۳۳ و تعداد شهر‌های با وضعیت آبی از ۱۹۳ به ۱۵۱ شهر رسید.

در حال حاضر ۱۹ شهر در وضعیت قرمز، ۴۵ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۳۳ شهر در وضعیت زرد و ۱۵۱ شهر در وضعیت آبی قرار دارد.

  • منبع خبر : صدا وسیما