سخنگوی گمرک اعلام کرد: در نیمه نخست سال جاری، تجارت کشورمان با اعضای سازمان همکاری های اقتصادی"اکو"، ۱۵ میلیون و ۳۰۷ هزار تن کالا به ارزش هفت میلیارد و ۲۵۵ میلیون دلار بوده است.

به گزارش کافه اقتصاد ، سخنگوی گمرک گفت: در نیمه نخست سال جاری، تجارت کشورمان با  اعضای سازمان همکاری های اقتصادی”اکو”، ۱۵میلیون و ۳۰۷ هزار تن کالا به ارزش هفت میلیارد و ۲۵۵ میلیون دلار بود که رشد ۶۷ درصدی در وزن و ۶۰درصدی در ارزش کالای تبادل شده را نسبت به مدت مشابه شاهد بودیم.

سید روح اله لطیفی ،سخنگوی گمرک اظهار داشت : از مجموع ۱۵میلیون و ۳۰۶هزار و ۹۱۶تن کالای تبادل شده، ۱۲میلیون و ۸۷۸هزار و ۸۳۹تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۵۵۵میلیون و ۱۲۳هزار و ۴۷۲دلار، سهم صادرات کشورمان به اکو بود و دو میلیون و ۴۲۸هزار و ۷۸تن به ارزش دو میلیارد و ۷۰۰میلیون و ۱۰۶ هزار و ۹۲۹دلار نیز سهم واردات از ۹کشور عضو “اکو” به ایران بوده است.

لطیفی افزود: صادرات کشورمان به  اعضای” اکو” بیش از پنج برابر واردات  از  لحاظ وزنی و نزدیک به ۱.۷برابر از لحاظ ارزش است و تراز تجاری کشورمان با اعضای” اکو” در نیمه نخست امسال، مثبت یک میلیارد و ۸۵۵میلیون دلار  بوده است و صادرات به اکو در این مدت نسبت به مدت مشابه ۹۸درصد از لحاظ وزن و ۸۱درصد از لحاظ ارزش رشد داشته است.

وی درخصوص میزان صادرات به اعضای اکو توضیح داد: ترکیه با هفت میلیون و۲۱۴هزار تن خرید  کالا  از ایران به ارزش دو میلیارد و ۳۰۸میلیون دلار و رشد ۳۹۶درصدی در وزن و ۲۴۷درصدی در ارزش در رتبه نخست، افغانستان با خرید دو میلیون و ۵۱۶هزار تن به ارزش ۹۹۹میلیون دلار و کاهش ۲۵درصدی در وزن و ۱۰درصدی در ارزش در جایگاه دوم، پاکستان با خرید یک میلیون و ۳۶۱هزار تن کالا به ارزش ۵۴۴میلیون دلار و رشد ۴۱درصدی در وزن و ۳۹درصدی در ارزش در جایگاه سوم، ازبکستان باخرید  ۴۱۱هزار تن کالا به ارزش ۲۱۷میلیون دلار و رشد ۴۳۸درصدی در وزن و ۳۲۸درصدی در ارزش در جایگاه چهارم و آذربایجان با خرید ۳۸۹هزار تن کالا به ارزش ۲۱۲میلیون دلار و رشد ۲۲درصدی در وزن و ۱۸درصدی در ارزش در جایگاه پنجم قرار دارند.

سخنگوی گمرک افزود: ترکمنستان با خرید ۷۰۷هزار تن کالا به ارزش ۱۴۵میلیون دلار و رشد ۲۱۷درصدی در وزن و ۱۹۳درصدی در ارزش، قزاقستان با ۲۳۷هزار تن به ارزش ۸۰میلیون دلار و رشد ۱۰۲درصدی در وزن و ۳۰درصدی در ارزش، قرقیزستان باخرید  ۲۰هزارتن کالا به ارزش ۳۳میلیون دلار و رشد ۳۴۹درصدی در وزن و ۲۶۱درصدی در ارزش  و تاجیکستان باخرید ۲۲هزار تن کالا به ارزش ۱۷میلیون دلار و رشد ۱۵۷درصدی در وزن و ۱۴۳درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل در رتبه های بعدی مقاصد خرید کالای ایرانی در اعضای کشورهای سازمان همکاری اقتصادی” اکو” قرار دارند.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک در خصوص میزان واردات از “اکو” گفت : دو میلیون و ۴۲۸هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار در نیمه نخست امسال از اعضای سازمان” اکو” خریداری شد که از لحاظ وزنی با کاهش ۹درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده ولی از لحاظ ارزش رشد ۳۴درصدی در معاملات داشته است.

وی افزود: ترکیه با دو میلیون و ۱۱۸هزار تن کالا  به ارزش دو میلیارد و ۴۳۵میلیون دلار ۸۷درصد وزن و ۹۰درصد ارزش واردات کشورمان از ۹کشور اکو را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه کاهش ۱۳درصدی در وزن کالاهای معامله شده با ایران و رشد ۳۳درصدی در ارزش داشته است.

سخنگوی گمرک گفت: بعد از ترکیه، پاکستان با ۱۱۰میلیون دلار و رشد ۱۳درصدی، ازبکستان با ۶۶.۵میلیون دلار و رشد ۵۴درصدی،قزاقستان با ۳۲میلیون دلار و رشد ۴۹درصدی، آذربایجان با ۲۲.۷میلیون دلار و رشد ۱۰۱درصدی، ترکمنستان با ۲۱.۵میلیون دلار و رشد ۲۸۹درصدی، افغانستان با ۶.۴میلیون دلار و رشد ۴۱۶درصدی، تاجیکستان با ۴.۷میلیون دلار و رشد ۱۶ درصدی و قرقیزستان با ۱.۴میلیون دلار و کاهش ۵۱درصدی در معامله با ایران در رتبه های بعدی قرار دارند.