مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در روند مذکرات لغو تحریم ها تاکید کرد که کاملا روشن است ایران درباره توان موشکی و قدرت دفاعی خود به عنوان موضوعاتی که به امنیت ملی کشور مرتبط است، هرگز مذاکره نخواهد کرد.

به گزارش کافه اقتصاد ، علی باقری کنی در مصاحبه با روزنامه انگلیسی میدل ایست آی همچنین گمانه زنی های اخیر در خصوص احتمال توافق موقت و یا یک برجام جدید شامل مذاکره درباره توان موشکی ایران و فعالیت های منطقه  را قویا رد کرده است.

مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در خصوص روند مذاکرات جاری برای لغو تحریم ها در وین گفت: الان مورد مذاکرات مربوط به ایران نیست بلکه مربوط به آمریکاست. چون آمریکایی ها بودند که برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ و مقررات بین المللی را نقض کردند و از برجام خارج شدند و سپس تحریم های زیادی را علیه ملت ایران بازوضع کردند و همین طور تحریم های جدیدی را علیه ملت ما اعمال کردند.

وی افزود: اقداماتی که ما در عرصه هسته ای (در پاسخ به خروج آمریکا از برجام و بی عملی اروپایی ها در قبال این توافق) انجام دادیم، اقدامات واکنشی و جبرانی است لذا الان توپ در زمین آمریکایی هاست و این آمریکاست که باید تحریم ها را بردارد.

باقری در این مصاحبه بار دیگر تاکید کرد که ایران در خصوص مذاکرات جاری بسیار جدی است و هیات ایرانی با جدیت برای مذاکره به وین آمده است.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در بخشی از این مصاحبه گفت: اعتقاد داریم که برجام در طول سال های اخیر به درستی اجرا نشده است. زمانی که امریکایی ها عضو برجام بودند و هنوز از آن خارج نشده بودند، این توافق را بدرستی اجرا نمی کردند. اروپایی هم که از برجام خارج نشدند، این توافق را اجرا نکردند و به تعهداتشان درقبال این توافق عمل نکردند.

میدل ایست آی به نقل از باقری نوشت که ایران حاضر به مذاکره با آمریکا بر سر فعالیت های منطقه ای خود نیست.
باقری گفت که ایران بطور مستمر با همسایگان خود در تماس است و قبل از این که به وین بیاید، به امارات عربی متحده و کویت سفر کرده است.

باقری کنی در این گفت و گو تصریح کرد که کاملا روشن است ایران درباره توان موشکی و قدرت دفاعی خود به عنوان موضوعاتی که به امنیت ملی کشور مرتبط است، هرگز مذاکره نخواهد کرد

  • منبع خبر : ایرنا