به گفته وزیر صمت در تولید اتوبوس و کشنده نیازمند خارجی‌ها نیستم، اما به بهانه‌هایی واردات انجام می‌شود.

عباس علی آبادی وزیر صمت گفت: در تولید خودرو‌های کشنده و اتوبوس نیازمند خارجی‌ها نیستیم بلکه در تولید این خودرو‌ها نیازمند زمان و نیازمند تامین هزینه‌ها هستیم.
وزیر صمت افزود: متاسفانه گاهی به بهانه تامین مالی و گاهی به بهانه زمان اینکه خودرو فوری مورد نیاز است واردات انجام می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان جلوی این بهانه را گرفت گفت: هر بار به دنبال یک بهانه می‌گردند برای آنکه راهی پیدا کنند تا به منفعت مورد نظر خود دست یابند. الان یکی از بهانه‌ها این است که تامین کنندگان خارجی مایل به تامین مالی هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما باید این بهانه را از بین ببریم و روش‌هایی را برای تامین مالی و مشارکت دادن مردم در این امر پیدا کنیم تا به این بهانه‌ها به سمت خارجی‌ها نرویم.

  • منبع خبر : صدا وسیما