رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ ساده، قابل كنترل و نظارت و تضمين كننده شاخص هاي كلان اقتصادي خواهد بود.

به گزارش کافه اقتصاد از سازمان برنامه و بودجه ، دومين جلسه تبيين رويكردهاي تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ با حضور رئيس و اعضا كميسيون برنامه و بودجه مجلس برگزارشد تا ديدگاه هاي دولت و مجلس براي گام اصلاح بودجه ۱۴۰۱ بهم نزديك تر شود.

دكتر سيدمسعود ميركاظمي در اين جلسه با بيان اينكه در سال هاي گذشته با وجود صرف منابع بسيار مالي از اهداف اصلي اقتصادي دور شده ايم؛ افزود: در اين سال ها منابع به صورت اثربخش استفاده نشده، ‌اقدامات دولت بايد منجر به افزايش سطح رفاه خانواده ها و در كل افزايش رشد اقتصادي شود. اما اين اهداف مغفول مانده و بايد بر شاخص هاي كلان اقتصادي متمركز شد.

وي با تاكيد بر اينكه نمي توان عامل مشكلات اقتصادي كشور را صرفاً به علت تحريم دانست؛ گفت: در همه سال هاي بعد از انقلاب تحريم با درجات مختلف وجود داشته؛‌ قيمت نفت بالا و پايين شده؛ هر چهار دولت بعد از دفاع مقدس هزينه هاي زيادي در توسعه زيرساخت ها كرده اند اما تمركزي بر رشد اقتصادي نداشته اند؛‌ اگر دولت و مجلس و در يك كلام حاكميت بر رشد اقتصادي متمركز شود به دست آوردن نرخ هاي بالاي رشد در سال آينده دور از دسترس نيست.

معاون رئيس جمهور اهميت جذب منابع از سوي مسئولان را يادآور شد؛ و گفت: مديريت به معناي هزينه كردن منابع نيست؛ مديران دولتي بخصوص مديران استاني بايد در جذب سرمايه، خلاق و توانمند باشند.

دكتر ميركاظمي با اشاره به افزايش اختيارات استان ها در بودجه ۱۴۰۱؛ گفت: بايد استانداران و شوراي برنامه ريزي استان، اختيار عمل داشته و در مقابل منابعي كه در اختيار آنها گذاشته مي شود پاسخگو باشند.

رئيس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اهميت آمايش سرزمين در تدوين بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: توسعه بايد متوازن، متعادل و مبتني بر آمايش سرزمين باشد كه اين موضوع در تدوين برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۱ در دستور كار قرار دارد به طوري كه بودجه سال آينده دقيقاً بر مبناي آمايش سرزمين تدوين مي شود.

معاون رييس جمهور با بيان اينكه كار اساسي دولت توجه به محروميت ها و عقب ماندگي ها خواهد بود ادامه داد: اينكه مقام معظم رهبري مي فرمايند هر كاري مي كنيد پيوست عدالت داشته باشد در واقع عينيت بخشيدن به رفع محروميت ها است، سند آمايش استاني هم تدوين شده كه آماده دريافت نظرات مشورتي مجامع استاني نمايندگان درباره آن هستيم.

رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ ساده، قابل كنترل و نظارت و تضمين كننده شاخص هاي كلان اقتصادي خواهد بود.

دكتر ميركاظمي با بيان اينكه در تدوين بودجه از پيشنهادات كميسيون برنامه و بودجه استقبال مي شود؛ تصريح كرد: اين آمادگي وجود دارد تا در اصلاح ساختار بودجه از ظرفيت هاي مجلس استفاده شود.

وي با بيان اينكه حدود ده سال كار تحقيقاتي روي اقتصاد كلان كشور انجام داده است افزود: براي معضلات كشور راه حل مشخصي وجود دارد و جمع بندي مطالعات انجام شده اين است كه وقتي موضوعي هدف گيري مي شود لازم است منابع به سمت آن بسيج شود.

رئيس سازمان برنامه و بودجه در مورد سرنوشت ارز ترجيحي در بودجه سال آينده گفت: لايحه اي براي تعيين تكليف ارز ترجيحي در جهت حمايت از مردم به مجلس ارائه خواهد شد.

معاون رئيس جمهور درباره سياست هاي مالي دولت نيز گفت: تنها كاري كه صورت مي گيرد مديريت هزينه ها است و اين به معناي انقباض مالي نيست. پرداخت ها متوقف نشده و پروژه ها در حال پيگيري است و بعضي از پروژه هاي استان ها در اولويت قرار خواهد گرفت.

در ادامه نشست برخي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس، ديدگاه ها و نقطه نظرات خود را درباره نحوه تدوين بودجه ۱۴۰۱ مطرح كردند.

  • منبع خبر : سازمان برنامه و بودجه