براساس آمار چک‌های مبادله‌ای در اسفند‌ماه سال 1402، بیش از 9 میلیون و 100 هزار فقره چک به ارزشی حدود 6925 هزار میلیارد ریال مبادله‌ شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، 9.2 درصد و از نظر مبلغ، 15.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در اسفندماه سال ۱۴۰۲، بیش از ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۶۱۱۱ هزار میلیارد ریال وصول شده است.

در ماه مورد گزارش، استان تهران با سهم بیش از ۴۹ درصدی، بیشترین ارزش چک‌های مبادله‌شده را داشت که این میزان به لحاظ تعدادی نیز بیش از ۳۲ درصد چک‌ها را شامل می‌شد. استان‌های اصفهان و خراسان رضوی نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به مبادله‌ای در استان‌های گیلان، خوزستان و کرمانشاه بوده است. از لحاظ ارزشی نیز بیشترین نسبت چک‌های وصولی در استان‌های البرز، خوزستان و گیلان بوده است.

براساس این گزارش طی اسفندماه ۱۴۰۲، ۹۱٫۳ درصد از کل چک‌های مبادله‌شده در سامانه چکاوک وصول شده است. این نسبت از نظر مبلغی نیز معادل ۸۸٫۳ درصد است.

  • منبع خبر : روابط عمومی بانک مرکزی