سخنگوی گمرک از تجارت ۳۳ میلیون دلاری ایران با همسایگان طی ۸ ماه امسال خبر داد و گفت: ۶۲ درصد وزن تجارت، با کشور‌های همسایه بوده است.

به گزارش کافه اقتصاد از گمرک ایران؛ سید روح اله لطیفی افزود: از تجارت ۱۱۰ میلیون و ۲۸۴ هزار تنی کشور به ارزش ۶۳ میلیارد و ۱۳۲ میلیون دلار در هشت ماهه امسال، ۶۸ میلیون تن کالا به ارزش ۳۳ میلیارد دلار با کشور‌های همسایه بوده، که ۶۲ درصد وزن و ۵۲ درصد ارزش تجارت کشور را به خود اختصاص داده است.

وی در خصوص تجارت کشور تا اول آذر ماه توضیح داد: تجارت ۶۸ میلیون تنی کشور به ارزش ۳۳ میلیارد دلار با ۱۵ کشور همسایه، در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد در وزن و ۴۵ درصد در ارزش رشد داشته است.

لطیفی در خصوص میزان صادرات به کشور‌های همسایه گفت: از ۸۳ میلیون و ۷۴۰ هزار تن کالای صادراتی به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در هشت ماه نخست، ۵۲ میلیون و ۳۹۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و ۶۶۴ میلیون دلار به ۱۵ کشور همسایه ایران صادر شده است که ۶۲ درصد وزن و ۵۳ درصد ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد در وزن و ۲۴ درصد در ارزش رشد داشته است.

سخنگوی گمرک درخصوص ترتیب مقاصد صادراتی به کشور‌های همسایه افزود: عراق با رشد ۱۳ درصدی، ۲۱ میلیون و ۶۳۶ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار، ترکیه با رشد ۱۲۸ درصدی ۱۱ میلیون و ۳۵۱ هزار تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۷۶۸ میلیون دلار، امارات با رشد پنج درصدی، هفت میلیون و ۲۸۹ هزار تن کالا به ارزش، دو میلیارد و ۹۳۵ میلیون دلار، افغانستان با کاهش ۱۶ درصدی سه میلیون و ۵۷ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۲۷۱ میلیون دلار و پاکستان با رشد ۲۸ درصدی یک میلیون و ۸۶۶ هزار تن کالا به ارزش ۷۶۴ میلیون دلار، پنج کشور اول همسایه در خرید محصولات ایرانی هستند.

وی در ادامه گفت: روسیه با رشد ۲۸ درصدی، ۶۹۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۷۰ میلیون دلار، عمان با رشد ۵۸ درصدی، یک میلیون و ۲۴۳ هزار تن کالا به ارزش ۳۶۳ میلیون دلار، آذربایجان با کاهش هفت درصدی، ۵۵۴ هزار تن کالا به ارزش ۳۳۶ میلیون دلار، ارمنستان با کاهش ۱۰ درصدی، ۷۸۷ هزار تن کالا به ارزش ۲۱۱ میلیون دلار، ترکمنستان با رشد ۱۶۸ درصدی، ۸۹۵ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیون دلار، قزاقستان با رشد ۲۳ درصدی، ۳۱۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۱۳ میلیون دلار، قطر با کاهش دو درصدی، ۷۸۴ هزار تن کالا به ارزش ۹۷ میلیون دلار، کویت با کاهش ۶ درصدی، یک میلیون و ۹۱۲ هزار تن کالا به ارزش ۹۱ میلیون دلار، بحرین هفت هزار ۶۰۰ تن کالا به ارزش پنج میلیون دلار و عربستان با ۴۲۸ تن کالا به ارزش ۴۱ هزار دلار در رتبه‌های بعدی خرید کالا از ایران قرار دارند.

لطیفی تاکید کرد: ۵۰ درصد وزن و ۴۰ درصد ارزش صادرات به کشور‌های همسایه محصولات پتروشیمی، گازمایع و مشتقات نفتی بوده و مابقی موادغذایی و محصولات کشاورزی، محصولات صنعتی، مصالح ساختمانی و معدنی بوده است.

سخنگوی گمرک در خصوص واردات از کشور‌های همسایه گفت: از کل واردات کشور در هشت ماهه نخست که ۲۶ میلیون و ۵۴۰ هزار تن به ارزش ۳۲ میلیارد و ۳۲ میلیون دلار بوده ۱۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و ۳۰۲ میلیون دلار، از کشور‌های همسایه بوده است که ۵۱ درصد وزن و ۵۹ درصد ارزش کل واردات کشور در این مدت را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه ۶۲ درصد وزن و ۷۵ درصددر ارزش رشد داشته است.

لطیفی در خصوص میزان فروش کالا‌های مورد نیاز کشور توسط همسایگان گفت: امارات با رشد ۸۵ درصدی بیش از ۱۰ میلیارد دلار، ترکیه با رشد ۲۴ درصدی سه میلیارد و ۲۴۳ میلیون دلار، روسیه با رشد ۳۸ درصدی یک میلیارد و چهار میلیون دلار، عراق با رشد هزار و ۴۴ درصدی ۷۰۷ میلیون دلار، عمان با رشد ۳۲ درصدی، ۳۵۶ میلیون دلار، پاکستان با رشد ۴۳ درصدی ۱۸۲ میلیون دلار، قزاقستان با رشد ۵۴ درصدی ۳۸ میلیون دلار، آذربایجان با رشد ۸۷ درصدی ۲۹ میلیون دلار کالا به کشورمان در هشت ماهه فروختند.

وی گفت: ترکمنستان با رشد ۲۲۴ درصدی ۲۳ میلیون دلار، ارمنستان با رشد ۴۴ درصدی، ۱۶ میلیون دلار، افغانستان با رشد ۶۳۰ درصدی ۱۱.۴ میلیون دلار، کویت با رشد ۹۷ درصدی ۸.۲ میلیون دلار، قطر با رشد ۳۸ درصدی ۶.۶ میلیون دلار و بحرین با رشد هزار و ۶۰۰ درصدی ۱.۳ میلیون دلار کالا به کشورمان فروختند که در این مدت کالایی از سوی عربستان فروخته نشده است.

  • منبع خبر : اداره گمرک ایران