مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: آئین نامه اجرایی طرح کلید به کلید در دولت مصوب و دستور العمل آن ابلاغ شده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: آئین نامه اجرایی طرح کلید به کلید در دولت مصوب و دستور العمل آن ابلاغ شده است.

آئینی افزود: در طرح کلید به کلید، امسال نوسازی ۱۰ هزار واحد مسکونی بافت فرسوده در دستور کار است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری همچنین گفت: سهمیه هر استان در طرح کلید به کلید مشخص شده است.
آئینی اضافه کرد: ضرورت دارد در هر استان محلات اولویت دار مشخص و آگهی عمومی منتشر شود تا مردم بدانند که در کدام محله در قالب طرح کلید به کلید می‌توانند واحد مسکونی فرسوده خود را معرفی کنند.

  • منبع خبر : صدا وسیما