ساعت‌ فعالیت بانک ها از روز سه شنبه (۱۶ خرداد ۱۴۹۲ ) اعلام شد.

ساعت کاری جدید بانک‌ها اعلام شد, ساعت‌های کاری واحد صف و ستاد بانک‌ها از تاریخ , ۱۴۰۲/۰۳/۱۶  الی ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ به شرح جدول پیوست می‌باشد.