معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی فهرست قیمت رسمی اقلام خوراکی را اعلام کرد.

به گزارش کافه اقتصاد ، شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ فهرست قیمت رسمی اقلام خوراکی و نان را به این شرح اعلام کرد:

مرغ تازه هر کیلوگرم ۳۱ هزار تومان

مرغ منجمد هرکیلوگرم ۲۰ هزار تومان

تخم مرغ شانه ای۳۰ تایی ۴۳ هزار تومان

تخم مرغ کیلویی هر کیلوگرم ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان

شیرخام در دامداری هر کیلوگرم ۶ هزار و ۴۰۰ تومان

کم چرب ۱.۵ درصد لیتر (بطری) ۱۱ هزار تومان

نیم چرب ۲ درصد لیتر (بطری) ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان

پرچرب ۳ درصد لیتر (بطری) ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان

کامل ۳.۲ درصد لیتر (بطری) ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان

شیر نایلونی کم چرب ۹۰۰ گرمی ۷ هزار و ۴۰۰ تومان

ماست لیوانی کم چرب ۹۰۰ گرمی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان

ماست لیوانی پر چرب ۹۰۰ گرمی ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان

ماست کم چرب ۱.۵ درصد دبه ۲.۵ کیلوگرمی ۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان

ماست پرچرب ۳ درصد دبه ۲.۵ کیلوگرمی ۳۷ هزار و ۶۰۰ تومان

پنیر UF ۴۰۰ گرمی ۲۰ هزار تومان

برنج هندی شرکت بازرگانی دولتی کیلوگرم ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان

برنج تایلندی شرکت بازرگانی دولتی کیلوگرم ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان

برنج پاکستانی شرکت بازرگانی دولتی کیلوگرم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان

نان بربری یارانه‌ای ۶۰۰ گرم هزار و ۸۰۰ تومان

نان بربری غیریارانه‌ای ۶۰۰ گرم ۲ هزار و ۵۰۰ تومان

تافتون سنتی یارانه‌ای ۲۵۰ گرم ۹۰۰ تومان ۰

تافتون غیر یارانه‌ای ۲۵۰ گرم هزار و ۲۰۰ تومان

تافتون گردان یارانه‌ای ۲۲۰ گرم ۷۰۰ تومان

تافتون گردان غیریارانه‌ای ۲۲۰ گرم هزار تومان

تافتون خراسانی یارانه‌ای ۳۰۰ گرم هزار تومان

تافتون خراسانی غیریارانه‌ای ۳۰۰ گرم هزا ر و ۵۰۰ تومان

لواش یارانه‌ای ۱۶۰ گرم ۵۰۰ تومان

لواش غیریارانه‌ای ۱۶۰ گرم ۶۵۰ تومان

لواش ماشینی اتوماتیک یارانه‌ای هرکیلوگرم ۵ هزار تومان

لواش ماشینی اتوماتیک غیریارانه‌ای هر کیلوگرم ۶ هزار و ۵۰۰ تومان

سنگک یارانه‌ای ۶۵۰ گرم ۲ هزار تومان

سنگک غیریارانه‌ای ۶۵۰ گرم ۳ هزار تومان

قیمت نان مربوط به استان تهران بوده و این قیمت برای هر قرص نان است.

یادآور می‌شود، هرگونه تغییر قیمت در اقلام خوراکی از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به اطلاع ملت شریف ایران خواهد رسید.