رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: برای بهره گیری از فرصت ها، دولت باید نحوه همکاری به شانگ های را مشخص‌ کند چراکه ایران می‌تواند نقش یک حلقه بین ۴ موضوع اقتصادی را ایفا کند.

به گزارش پایگاه خبری کافه اقتصاد به نقل از شاتا، غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران که با حضور وزیر صمت برگزار شد، افزود: محور نخست صحبت ها در خصوص عضویت ایران ‌در سازمان های همکاری شانگ‌های است. عضویت دایمی ایران مهم ترین رخداد سیاست خارجی کشور در ماه های اخیر پس از توافق مشارکت راهبردی با چین است.

نحوه همکاری با سازمان شانگ های مشخص‌ شود

شافعی تشریح کرد: برای بهره گیری از فرصت ها، دولت باید نحوه همکاری با سازمان همکاریهای شانگ های را مشخص‌ کند چرا که ایران می‌تواند نقش یه حلقه بین ۴ موضوع اقتصادی را ایفا کند.

اجرایی شدن کریدور شمال و جنوب و افزایش ظرفیت آن

وی در ادامه، افزود: اجرایی شدن کریدور شمال و جنوب و افزایش ظرفیت آن می تواند در سازمان شانگ‌های قرار گیرد که ایران میتواند زمینه لازم را فراهم کند. پیوند زدن کشورها با ۲ طرح اوراسیا و ابتکار کمربند چین در قالب این سازمان فرصتی است برای ایران تااین کریدور را اجرایی کند.

نیازمند دسترسی به همکاریهای بانکی بین المللی هستیم

رئیس اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: ایران نیازمند دسترسی به همکاری بانکی و جزئیات آن است تا بدین وسیله زمینه برای همکاری فراهم شود. از طرف دیگر شورای کسب و کار تاسیس کردند و در قالب بخش خصوصی از آن استفاده می کنند.

توجه به تورم تولیدکننده ضرورت دارد

شافعی گفت: تورم تولیدکننده شاخص و معیاری از تغییرات هزینه تولید است که به آن باید توجه جدی شود، افزایش تورم هشداری برای افزایش تورم تولید خواهد بود.

وی تصریح کرد: بر اساس شاخص منتشر شده در شهریور، شاخص مواد اولیه صنعت با افزایش نرخ ارز و افزایش مواد اولیه همچنان در حال افزایش است، تولید کنندگان با کاهش تقاضا و محدودیت قیمت گذاری، دست و‌ پنجه نرم می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تشریح کرد: همواره طی ۱۵ فصل از پارسال تاکنون غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه، مانع اصلی تولید کننده بوده است.

وی ادامه داد: انتظار فعالان بخش خصوصی این است که هزینه ها کاهش یابد، فشارهایی که وارد می شود باعث می شود قیمت هارقابتی نشود؛ درست است برآورد بانک مرکزی از رشد قیمت ها حاکی دارد، اما رشد منفی در سرمایه در ماشین آلات در قیمت تاثیرزیادی گذاشته است.

قدرت رقابتی کشور باید ارتقا یابد

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: قدرت رقابتی کشور در محصولات به شدت در حال کاهش است، و به جای توسعه خواهان رشد هستیم. نمی توان مشکل تولید و اشتغال را با این روش حل کرد. نیاید تعریف رقابت را در تکثر دید و در حالی که به موضوع جهانی آن توجه نشود.

باید به سمت صادرات کالاهای دانش بنیانی برویم

شافعی در پایان با قدردانیاز مواضع وزیر صمت و رییس کل سازمان توسعه تحارت در حمایت از فعالان اقتصادی و بازرگانان، گفت: باید به سمت صادرات کالایی برویم که دانش بنیانی است.

  • منبع خبر : شاتا