رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در حوزه تخلفات بازار سرمایه با هیچ کس تعارف نداریم و صرف نظر از دولت‌ها با متخلفان برخورد می‌کنیم، گفت: با تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس، روند جدید ارزیابی عملکرد بازار سرمایه در کشور آغاز شد.

به گزارش کافه اقتصاد از خانه ملت ، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست علنی امروز مجلس، گفت: با تصویب طرح تحقیق و تفحص، روند جدید ارزیابی عملکرد بازار سرمایه در کشور آغاز شد و به زودی بررسی تمام گزارش‌های مبتنی بر عملکرد ناصحیح در حوزه بازار سرمایه در دستورکار قرار می‌گیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جریان تحقیق و تفحص از بازار سرمایه، وضعیت فعلی نیز بررسی می‌شود، افزود: یکشنبه هفته آینده، نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و اعضای شورای عالی بورس به منظور بررسی وضعیت نابسامان بازار سرمایه و عدم تصمیم سریع دولت برای بهبود شرایط برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: امیدواریم هرچه سریعتر همزمان با برنامه نظارتی و طرح تحقیق و تفحص از بورس، دولت سیزدهم اقدامات پایه‌ای، کوتاه مدت و رویکردی را در دستورکار قرار دهد تا خروجی این اقدامات موجب بهبود بازار سرمایه شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در حوزه تخلفات بازار سرمایه با هیچ کس تعارف نداریم و صرف نظر از دولت‌ها با متخلفان برخورد می‌کنیم، تصریح کرد: هدف ما سلامت بازار سرمایه برای حضور مردم، ایجاد شرایط رقابتی و جلوگیری از رانت است.