شالبافیان گفت: در سال ۹۸ حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از گردشگران ورودی به کشور از کشور آذربایجان بودند که طبیعتاً این‌ها به جهت مسائلی که وجود دارد عملاً تعداد گردشگرانی که از کشور آذربایجان می‌آیند به کمتر از یک دهم خود تقلیل پیدا کرده است.

شالبافیان معاون وزیر گردشگری در برنامه صف اول صداوسیما گفت:عمدتاً بازار گردشگری دنیا مبتنی بر کشور‌های همسایه است و کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست به تعبیری عبارتی که در گردشگری مطرح است، این است که گردشگری؛ درون منطقه‌ای است. به همین جهت عمده کشورها، کشور‌های همسایه هستند. خوشبختانه با ظرفیتی که کشور دارد ازجمله حوزه گردشگری سلامت که عرض خواهم کرد در ادامه صحبت ها، بسیاری از گردشگران سلامت به کشور مراجعه می‌کنند از کشور‌های همسایه. بنا بر اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سال ۱۴۰۱ از مجموع چهار میلیون و ۲۳۰ هزار نفری که وارد کشور شدند در کل سال، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفرشان مرتبط با اهداف گردشگری سلامت وارد کشور شدند، بنابراین از کشور‌های همسایه به غیر از اهدافی که برای حوزه گردشگری زیارت تشریف می‌آورند یا حوزه گردشگری تفریح، حوزه گردشگری سلامت هم بسیار مورد توجه است. این نکته را عرض کنم؛ به همین جهت هم برای تشویق حوزه گردشگری ورودی، بیش از ۱۳ سال جوایز صادراتی حوزه گردشگری احیاء شد با مصوبه حمایتی که دولت داشت، به همین جهت هم در تخصیص جوایز صادراتی سال ۱۴۰۱ با حمایت سازمان توسعه تجارت که جای تشکر دارد، مورد تقدیر قرار گرفتند، فعالین حوزه گردشگری ورودی که به گونه‌ای با موضوعات مقابله با ایران هراسی و همچنین کمک به بهبود آشنایی گردشگران با واقعیت‌های کشور تلاش می‌کنند این تغییر گواهی صادراتی صورت گرفت و در ۲۹ مهر ماه هم؛ دو سه روز گذشته به عنوان صادرکنندگان نمونه گردشگری این فعالین حوزه مورد تقدیر قرار گرفتند. من همین جا از این فرصت می‌خواهم استفاده کنم که یکی از فعالیت‌هایی که دولت در حوزه گردشگری ورودی و بهبود تصویر کشور در حوزه بین الملل داشت، مصوبه‌ای بود که در قالب تبلیغات گردشگری به زبان‌های خارجی داشت؛ با این محور که هر گونه هزینه برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشور به زبان‌های خارجی، هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می‌شود. این یک انگیزه‌ای را برای فعالین اقتصادی و نه فقط فعالین حوزه گردشگری فراهم می‌کند که به بهبود تصویر کشور در خارج از کشور کمک کند.

وی افزود:در سال ۹۸ تعداد گردشگران ورودی به کشور بیش از هشت میلیون نفر بوده، بنابراین ما مثل بسیاری از کشور‌های دنیا و روند جهانی هنوز به روند قبل از کرونا بازنگشتیم. البته کشور ما یک موضوع دیگری هم داشت، در سال ۹۸ حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از گردشگران ورودی به کشور از کشور آذربایجان بودند که طبیعتاً این‌ها به جهت مسائلی که وجود دارد عملاً تعداد گردشگرانی که از کشور آذربایجان می‌آیند به کمتر از یک دهم خود تقلیل پیدا کرده و همچنین یکی از کشور‌های همسایه دیگر به جهت ملاحظاتی که وجود دارد در صدور روادیدشان، آمار گردشگری ورودی شان به حدود ۵۰۰ هزار نفر نسبت به دوره قبل کرونا و نسبت به سال ۹۸ کمتر شده است. جمع بندی ام این است اگر این روندی که اشاره کردم ادامه پیدا کند، طبیعتاً آخر سال ۱۴۰۲ ما به آمار قبل از کرونا خواهیم رسید.