آبله میمون
چگونه از خود و دیگران در برابر آبله میمونی محافظت کنیم؟ 27 مرداد 1401

چگونه از خود و دیگران در برابر آبله میمونی محافظت کنیم؟

آبله میمونی که اولین مورد آن در کشور شناسایی شده، بیماری ویروسی است که بین انسان و حیوان مشترک بوده و می‌تواند از حیوانات به انسان سرایت کرده و همچنین از فردی به فرد دیگر منتقل شود. بنابراین سوال آن است که چه کنیم تا به آبله میمونی مبتلا نشده و از خودمان و دیگران در برابر این ویروس محافظت کنیم؟.