آب های زیر زمینی
نقشه راه و سند راهبردی احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی تدوین شد 17 دی 1401
به همت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران

نقشه راه و سند راهبردی احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی تدوین شد

در مطالعات اخیر مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، عوامل اصلی تحقق نیافتن طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی شناسایی و دو سناریو برای اجرایی شدن این مهم طراحی شد.

افت بیش از ۱۰ متری تراز آب زیرزمینی آبخوان‌های آبرفتی کشور 29 فروردین 1401
مدیرکل دفتر اطلاعات و داده های آب کشور خبر داد؛

افت بیش از ۱۰ متری تراز آب زیرزمینی آبخوان‌های آبرفتی کشور

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده های آب کشور گفت: رشد وتوسعه اجتماعی و اقتصادی ایران در دهه‌های اخیر منجر به افزایش برداشت از منابع آبی ،و متاسفانه باعث کاهش ذخایر آب زیرزمینی کشور شده است، بطوریکه تراز آب زیرزمینی آبخوان‌های آبرفتی کشور در بلند مدت بالغ بر 10.88متر و بطور متوسط سالانه 0.4 متر افت داشته و این افت باعث کاهش حجم مخازن آبرفتی به میزان بالغ بر139.7 و بطور متوسط سالانه 4.7 میلیارد متر مکعب شده است.