آزمون وکالت
ابلاغ قانونِ تفسیر موادی از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار / نمره تراز ملاک قبولی آزمون وکالت 20 شهریور 1401

ابلاغ قانونِ تفسیر موادی از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار / نمره تراز ملاک قبولی آزمون وکالت

رئیس جمهور قانون تفسیر موادی از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را ابلاغ کرد.

تراز نمره ملاک آزمون کانون وکلا شد 02 شهریور 1401

تراز نمره ملاک آزمون کانون وکلا شد

نمایندگان مجلس با بررسی قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار مجددا تأکید کردند: در آزمون کانون وکلا، تراز نمره ملاک قبولی داوطلبان است و این مورد در آزمون اخیر اعمال می‌شود.