آشوراده
بازدید رئیس جمهور از تنها جزیره ایرانی دریای خزر 13 اسفند 1400

بازدید رئیس جمهور از تنها جزیره ایرانی دریای خزر

رئیس جمهور به همراه استاندار گلستان به منظور بررسی مشکلات و طرح های توسعه ای جزیره آشوراده وارد این جزیره شد.