آموزش مجازی
برخی دروس دانشگاه‌ها در ترم جدید مجازی تدریس می‌شوند 23 مرداد 1401

برخی دروس دانشگاه‌ها در ترم جدید مجازی تدریس می‌شوند

وزیر علوم گفت: خروجی علم و دانش باید فناوری و نوآوری و خلق ثروت از دانش باشد که در این راستا توانستیم مجوز ایجاد معاونت فناوری و نوآوری را اخذ کنیم.

آموزش صرفا مجازی مدارس تخلف است 22 آبان 1400

آموزش صرفا مجازی مدارس تخلف است

سخنگوی آموزش و پرورش گفت: با توجه به بازگشایی دبیرستان ها، امتحانات نیمسال اول دانش آموزان متوسطه اول و دوم در همه پایه‌ها، حضوری برگزار خواهد شد.