آیورا
ایران مصمم به گسترش روابط با اتحادیه «آیورا» است 27 آبان 1400
امیرعبداللهیان:

ایران مصمم به گسترش روابط با اتحادیه «آیورا» است

وزیر امورخارجه با اشاره به افق روشن همکاری‌ها در چارچوب اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند (آیورا) تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به این ظرفیت عظیمِ همکاری منطقه‌ای واقف و مصمم است روابط خود را با این اتحادیه گسترش دهد.