اتاق اصناف اردبیل
اعضای جدید هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران و اردبیل مشخص شدند 29 شهریور 1401

اعضای جدید هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران و اردبیل مشخص شدند

نتایج هیات رئیسه اتاق اصناف تهران و اردبیل اعلام شد.