اجاره نشینی
کمیاب شدن فایل های اجاره سهم مستاجران از بازار مسکن! 04 بهمن 1400

کمیاب شدن فایل های اجاره سهم مستاجران از بازار مسکن!

در حالی که بسیاری از مسئولان اعلام می‌کنند که بازار اجاره در نیمه دوم سال آرام است اما بررسی های میدانی حاکی از کمیاب شدن فایل های اجاره است.