احتکار
کالاهای اساسی در صدر کشف احتکار 23 اسفند 1400

کالاهای اساسی در صدر کشف احتکار

به گفته مدیر کل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت، بر اساس نتایج بازرسی از مراکز نگهداری برای مقابله با احتکار در بهمن ماه ۸۳۶ فقره پرونده برای واحدهای متخلف تشکیل شده است.