۱۴۰۲
جزئیات نخستین عرضه اولیه بورس امسال 14 فروردین 1402

جزئیات نخستین عرضه اولیه بورس امسال

اساس اعلام بورس تهران، نخستین عرضه اولیه سهام در سال جاری در بورس تهران روز چهارشنبه ۱۶ فروردین انجام می شود.