۱ مهر
حضور بیش از ۱۶ میلیون دانش آموز در مدارس 01 مهر 1402

حضور بیش از ۱۶ میلیون دانش آموز در مدارس

آموزش و پرورش امسال آمادگی پذیرش ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دانش آموز را در حدود ۱۱۰ هزار مدرسه دارد.