omicron
مشاهده سویه امیکرون در بسیاری از کشور‌های اروپایی 07 آذر 1400
کرونا در اروپا؛

مشاهده سویه امیکرون در بسیاری از کشور‌های اروپایی

سویه جدید ویروس کرونا موسوم به امیکرون که مسری‌تر از سایر گونه هاست روز شنبه در بیشتر کشور‌های اروپایی مشاهده شد.