وزیر ورزش و جوانان گفت: اداره ورزش زنان در دولت سیزدهم را به خودشان می‌سپاریم و امیدوارم بتوانیم ورزش زنان را به استقلال لازم برسانیم، بر همین اساس ورزش بانوان باید در مرحله ابتدایی مستقل شده تا به خودکفایی لازم برسد.

به گزارش کافه اقتصاد از خانه ملت، سید حمید سجادی درباره نگاه این وزارتخانه به ورزش زنان در تمام عرصه‌ها، گفت: باید در حوزه ورزش زنان اقداماتی انجام دهیم که بانوان به حق و حقوق خود برسند، وزارت ورزش و جوانان از تمام ظرفیت خود استفاده می‌کند تا ورزش زنان به جایگاه اصلی خود برسد و زنان ورزشکار به تمام حق و حقوق خود دست یابند.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه افزود: زنان به عنوان نیمی از جامعه سهمی از ورزش کشور دارند؛ بر همین اساس در گرفتن پست و مقام، آموزش‌ها، اعزام‌ها، کلاس‌های مربیگری، مدیریتی، داوری و … باید به جایگاه اصلی خود دست پیدا کنند و این موضوع با برنامه‌ریزی در دستور کار وزارتخانه است.

سجادی تاکید کرد: در دولت سیزدهم اداره ورزش زنان را به خودشان می‌سپاریم و امیدوارم بتوانیم ورزش زنان را به استقلال لازم برسانیم، بر همین اساس ورزش بانوان باید در مرحله ابتدایی مستقل شده تا به خودکفایی لازم برسد.

وی با اشاره به استقلال ورزش زنان خاطرنشان کرد: اگر استقلال لازم در ورزش زنان را ایجاد کنیم و به خودکفایی لازم به جهات منابع انسانی متخصص، امکانات و فضای ورزشی برای تمرین، ایجاد استانداردهای لازم برای ورزش، نیازهای آموزشی، نیاز به تجارب بین‌المللی و… دست خواهیم یافت.