ایلام
رئیس جمهور وارد ایلام شد 02 مهر 1400
در چهارمین سفر استانی؛

رئیس جمهور وارد ایلام شد

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توسعه متوازن کشور گفت: اگر توسعه کشور همراه با عدالت اجتماعی باشد، مردم همه مناطق کشور طعم شیرین آن را احساس خواهند کرد.