ایلام
آب سد ایلام با ۱۰۰درصد پرشدگی سرریز شد 16 فروردین 1403

آب سد ایلام با ۱۰۰درصد پرشدگی سرریز شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان ایلام گفت: سد ایلام با بیش از 100 درصد پرشدگی سرریز شد.

رئیس جمهور وارد ایلام شد 02 مهر 1400
در چهارمین سفر استانی؛

رئیس جمهور وارد ایلام شد

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توسعه متوازن کشور گفت: اگر توسعه کشور همراه با عدالت اجتماعی باشد، مردم همه مناطق کشور طعم شیرین آن را احساس خواهند کرد.