زنجان
رئیس جمهور وارد استان زنجان شد 27 آبان 1400

رئیس جمهور وارد استان زنجان شد

آیت الله رئیسی در دهمین سفر استانی دولت سیزدهم وارد استان زنجان شد.