سخنگوی دولت گفت: حدود ۷۵ درصد مشمولان از طرح کالابرگ الکترونیکی استفاده کرده‌اند که شامل بیش از ۱۵ میلیون خانواده می‌شود.

علی بهادری جهرمی، امروز چهارشنبه در حیاط دولت، اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن عید سعید نوروز و سفر‌های مردم در این تعطیلات، نشست‌های ستاد سفر، شنبه آغاز می‌شود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: حدود ۲۴ دستگاه با این حوزه، مرتبط هستند و موضوعات مربوطه، دنبال خواهد شد.

بهادری جهرمی، همچنین درباره طرح کالابرگ الکترونیکی، گفت: بر اساس گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مردم از این طرح، استقبال گسترده داشته‌اند.

سخنگوی دولت اظهار داشت: حدود ۷۵ درصد مشمولان از این طرح استفاده کرده‌اند که شامل بیش از ۱۵ میلیون خانواده می‌شود.