مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه روند پیشرفت نسخه الکترونیک در بیمه سلامت به مراتب جلوتر از دیگر سازمان های بیمه گر است از استقرار صد درصدی نسخه الکترونیک در برخی استان ها خبر داد.

به گزارش کافه اقتصادلامت از وبدا، محمد مهدی ناصحی با بیان اینکه این طرح یک کار ملی و مهم برای استقرار نظام الکترونیک در ابعاد مختلف در حوزه سلامت است، گفت: بیمه سلامت در این امر پیشگام بوده و روند پیشرفت نسخه الکترونیک در بیمه سلامت به مراتب از دیگر سازمان های بیمه گر جلوتر است.

وی با اشاره به استقرار صد درصدی نسخه الکترونیک در برخی استانها، افزود: ممکن است برخی از سازمان های بیمه گر از سالها قبل در حوزه ملکی خود کار را آغاز کرده باشند اما بیمه سلامت از زمان شروع تاکنون بسیار موفق عمل کرده و ساختار و ارتباطاتی که ایجاد کرده براساس اصول علمی و اداری و همگام با موضوعات مختلف، است.

ناصحی ادامه داد: در استان های محروم استقرار صد درصدی نسخه الکترونیک را شاهد هستیم اما با توجه به پیک های متعدد کرونا و عدم وجود زیرساخت الکترونیک از جهت سخت افزاری، برخی از بیمارستان های دولتی نتوانستند خود را به آن درجه انتظار برسانند درهمین راستا و رعایت حال مردم، اجرای این پروسه با زمان بندی مناسب پیشنهاد شده و قبول کرده ایم تا مردم و ارائه کنندگان خدمت دچار مشکل نشوند.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته به لحاظ زیرساخت های الکترونیک، اجرای این پروسه حداقل ۸ تا ۱۰ سال زمان لازم دارد. پس از آنکه مراکز ارائه خدمت خود را به مرز صد درصدی آمادگی برسانند این پروسه را حداقل در ۶ ماه در سراسر کشور مستقر خواهیم کرد، درغیراین صورت مردم آسیب می بینند.

بسیاری از مراکز درمانی رضایت بالایی در بحث نسخه الکترونیک از بیمه سلامت دارند

وی با تاکید بر اینکه بیمه سلامت در بحث استقرار نسخه الکترونیک پیشگام بوده و در استقرار و نحوه تعامل با مردم در همه صندوق ها از دیگر سازمان های بیمه گر جلوتر است، گفت: بسیاری از مراکز درمانی دولتی و خصوصی رضایت بالایی در بحث نسخه الکترونیک از بیمه سلامت دارند از این جهت ما از سایر سازمان های بیمه گر عقب نیستیم بلکه بسیار هم پیشرفت داشته و داریم.

ناصحی با اشاره به اینکه در موضوع پرونده الکترونیک بحث های متعددی مطرح شده که مربوط به این دوره نیست، افزود: اکنون هم با بحث جدی که در وزارت بهداشت درباره نظام ارجاع و پزشک خانواده وجود دارد با دستور وزیر محترم بهداشت کارگروه ها آغاز به کار کرده و با زمان بندی مناسب اجرا می شوند که این نویدی برای مردم است.

در بحث نسخه نویسی الکترونیک باید تمام جوانب را بررسی کرد

به گفته مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران زیرساخت پرونده الکترونیک فراهم شده و این طرح در کشور اجرا خواهد شد.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه بیمه سلامت در صندوق بیمه همگانی که ۱۳.۵ میلیون جمعیت را تحت پوشش قرار می دهد نظام ارجاع، الکترونیک و پزشکی خانواده را اجرا کرده است، اظهار داشت: به عنوان تکلیف در وزارت بهداشت این بحث را هم به قوت ادامه می دهیم. امیدواریم در کوتاهترین زمان در کشور نظام پزشکی خانواده را به طور کامل اجرا کنیم. در بحث نسخه نویسی الکترونیک هم باید تمام جوانب را بررسی کرد؛ باید اتصال اینترنتی کم، تکمیل زیرساخت ها و سخت افزار بیمارستان ها را در نظر گرفته و شرایط را آماده کنیم تا بیماران دچار مشکل نشوند.

  • نویسنده : نسیم قربانی
  • منبع خبر : وبدا