طی اطلاعیه ای از سوی سازمان سنجش آزمون مجدد از داوطلبان کنکور شهرستان زیرکوه (از استان خراسان جنوبی) در گروه‌های آزمایشی علوم‌ریاضی و علوم‌انسانی(نوبت اول) برگزار خواهد شد.

به اطلاع داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ (نوبت اول) شهرستان زیرکوه از استان خراسان جنوبی می‌رساند، با توجه به وقوع سیل در این شهرستان و مسدود شدن مسیر تردد داوطلبان در روز برگزاری آزمون گروه‌هاي آزمايشي علوم‌رياضي و علوم‌انساني (صبح پنجشنبه به‌تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶)، مقرر شد برای مساعدت با این داوطلبان مجدداً از آنها در روز جمعه به‌تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱در همان حوزه امتحانی قبلي (شهرستان زیرکوه) با شرایط و ضوابط آزمون اصلی، آزمون مجدد بعمل آيد.
کارت شرکت در آزمون این داوطلبان از روز سه‌شنبه به‌تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده و پرینت است و فرآیند آزمون از ساعت ۸:۰۰ صبح روز جمعه به‌تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱شروع خواهد شد.
لازم به ذکر است که همه داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم‌رياضي و علوم‌انساني شهرستان زیرکوه (اعم از حاضر یا غایب) می‌توانند در آزمون مجدد شرکت نمایند. بدیهی است آن دسته از داوطلبانی که در آزمون تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ حاضر جلسه آزمون در گروه‌هاي آزمايشي علوم‌رياضي و علوم‌انساني بودند در صورت شرکت در آزمون مجدد، آزمون قبلي آنان (روز پنجشنبه به‌تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶) باطل شده و نتیجه آزمون مجدد (به‌تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱) برای آنها ملاک عمل قرار خواهد گرفت.