زمان واریز وجه و ثبت‌نام منتخبین طرح عادی در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی شرکت سایپا برای انواع خودروهای کوییک، ساینا، شاهین و اطلس اعلام شد.

به گزارش کافه‌اقتصاد از سایپانیوز، بر اساس اعلام نتایج در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نمایندگی‌ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح عادی سامانه یاد شده در سال گذشته نسبت به ثبت‌نام اولیه خودروهای کوییک GX، کوییک GXR، کوییک با گیربکس اتوماتیک، کوییک اس با استاندارد ۸۵ گانه،‌ کوییک آر اتوماتیک،‌ کوییک آر دنده‌ای تیپ اس با استاندارد ۸۵گانه،‌ ساینا اس، شاهینG،‌ شاهین با گیربکس اتوماتیک و ‌اطلس G اقدام کردند و در تاریخ ۹ فروردین ماه پیامک به آنها ارسال شده،‌ وضعیت واریز وجه و ثبت‌نام شان مطابق جدول (شماره ۱)‌ ارایه شده، آمده است.

همچنین زمان واریز وجه و ثبت‌نام منتخبین ویژه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی اعلام شد. لذا آن‌دسته از متقاضیانی که در سال ۱۴۰۲ نسبت به انتخاب خودروهای کوییک GXR، کوییک با گیربکس اتوماتیک،‌‌ شاهین با گیربکس اتوماتیک و شاهینG اقدام کردند و در تاریخ تاریخ ۹ فروردین ماه پیامک اطلاع‌رسانی دریافت کرده‌اند، امکان تکمیل ثبت‌نام و واریز وجه پیش پرداخت را پیدا کردند. در جدول پیش رو (شماره۲)‌ به جزییات پرداخته شده است.

جدول شماره ۱ (طرح عادی)

 

 

 

جدول شماره ۲ (طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت