معامله گران این بازار۴۶۶ هزار معامله به ارزش ۴۱ هزار و ۲۴۷ میلیارد ریال انجام دادند.

به گزارش کافه اقتصاد از روند معاملات بورس و فرابورس ، شاخص کل بورس امروز (چهارشنبه ۲۸مهر) با ۱۳هزار و ۱۲۵واحد کاهش رقم یک میلیون و ۴۳۶هزار واحد را ثبت کرد و شاخص کل هم وزن هم ۶۹۸ واحد کاهش یافت و به رقم ۲۵۰ هزار و ۴۶۵ واحد رسید.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ۰.۹درصد افت داشت و شاخص هم‌وزن نیز ۰.۲۷درصد کاهش یافت .

معامله گران این بازار۴۶۶ هزار معامله به ارزش ۴۱ هزار و ۲۴۷ میلیارد ریال انجام دادند.

۱۰۵ نماد حداقل سه درصد نسبت به قیمت روز قبل آن‌ها افزایش یافته و  ۱۵۴ نماد با کاهش حداقل سه درصدی همراه شد .

طبق آخرین تغییرات نمادها :

  • در بورس ۱۲۸نماد مثبت ،۲۰۶ نماد منفی و۱۲ نماد بدون تغییر
  • در فرابورس۱۰۰ نماد مثبت و۱۳۹ نماد منفی و با۳ نماد بدون تغییر

 

نمادهای  «شتران»، «فولاد»، «فملی»، «شپدیس»، «شپنا»، «وغدیر» موثر بر شاخص بورس امروز بودند.

نمادهای «پتایر»، «چکارن»، «گواهی ظرفیت»، «دپارس»، «دلقما»، «غگل» ، «کالا»، «وتوس»، «سخزر»، «ولیز» در گروه پرتراکنش‌های بورس و نمادهای  «حافرین»،«شجم»، «ثالوند» ، «دتولید»، «دکسپول»، «افرا»،  «زکشت» ،«زنگان»، «چخزر» و «بالاس» در گروه پرتراکنش‌های فرابورس قرار گرفتند.

 

  • نویسنده : شبنم قربانی