مرکز آمار ایران در گزارشی از افزایش نرخ تورم برای خانوار‌های کشور در مهر ۱۴۰۰ خبر داد.
به گزارش کافه اقتصاد از مرکز آمار ایران؛ این مرکز در گزارشی نرخ تورم در مهرماه را اعلام کرد که براساس آن بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۴۸،۵ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۳۱.۹ درصد) است.
در مهرماه ۱۴۰۰ عدد شاخص کل برای خانوار‌های کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۳۶۴،۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های کشور ۳۹،۲ درصد می‌باشد.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور مربوط به استان‌های گیلان و کرمان با ۵.۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۲،۲ درصد افزایش است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ برای خانوار‌های کشور به عدد ۴۵،۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵۳.۳ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴۰.۹ درصد) است.
  • خانوار‌های شهری
در مهرماه ۱۴۰۰ عدد شاخص کل برای خانوار‌های شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۳۶۰،۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های شهری مربوط به استان کرمان با ۶.۷ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان با ۱.۹ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های شهری کشور ۳۸،۴ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های شهری مربوط به استان زنجان (۴۷.۳ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۳۰.۹ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ برای خانوار‌های شهری به عدد ۴۴،۷ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵۲.۵ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴۰.۸ درصد) است.
  • خانوار‌های روستایی
در مهرماه ۱۴۰۰ عدد شاخص کل برای خانوار‌های روستایی (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۳۸۶،۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های روستایی مربوط به استان گیلان با ۶.۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خراسان شمالی با ۲.۵ درصد افزایش می‌باشد.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های روستایی ۴۳،۹ درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۵۴.۳ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۳۴.۱ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ برای خانوار‌های روستایی به عدد ۴۹،۶ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵۶.۹درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌های تهران و قم (۴۳.۳ درصد) است.
  • منبع خبر : مرکز آمار ایران