مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همزمان با فرارسیدن ۱۶ آذر روز دانشجو گفت: دانشجویان می‌توانند حین تحصیل نیز برای خود سوابق بیمه‌ای ایجاد کرده و ذیل طرح بیمه دانشجویی قرار گیرند.

به گزارش کافه اقتصاد از سازمان تامین اجتماعی، میرهاشم موسوی ضکمن تبریک روز دانشجو به همه دانشجویان کشور افزود: دانشجویان نیز مانند بسیاری از اقشار کشور می‌توانند تحت پوشش تأمین اجتماعی قرارگرفته و از خدمات این سازمان استفاده کنند.درواقع دانشجویان می‌توانند در حین تحصیل برای خود سوابق بیمه‌ای ایجاد کنند.

وی تأکید کرد: برای ثبت‌نام بیمه دانشجویی که در ردیف بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است؛ ارائه کارت معتبر دانشجویی نیاز است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره مزیت طرح بیمه دانشجویی گفت: دانشجویان با شرکت در این طرح دارای سوابق بیمه‌ای شده و این سوابق با توجه به نرخ حق بیمه در احراز شرایط تعهدات بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی (بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی) بسیار مؤثر است. درواقع افراد تحت پوشش این طرح، بعد از اتمام دوران دانشجویی، می‌توانند سوابق بیمه‌ای خود را با اشتغال در کارگاه‌ها، اظهار شغل در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا بیمه پردازی به‌طور اختیاری تکمیل کنند.

بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، مطابق با این طرح دانشجویان در بازه سنی ۱۸ تا ۵۰ سال می‌توانند درخواست این نوع بیمه را داشته باشند. همچنین درصورتی‌که متقاضی بیش از ۵۰ سال سن داشته باشد باید معادل مازاد سنی، سابقه بیمه پردازی قبلی داشته باشد اما اگر فردی دارای ۱۰ سال سابقه قبلی باشد؛ از شرط سنی معاف است.

در طرح بیمه دانشجویی، مهلت پرداخت حق بیمه در بدو بیمه پردازی، از تاریخ انعقاد قرارداد یک ماه بوده و در ادامه باید حق بیمه هرماه را حداکثر تا پایان دو ماه بعد، پرداخت کرد. همچنین از فروردین هرسال تا حداکثر خرداد سال بعد نیز امکان پرداخت حق بیمه به‌صورت پیش‌پرداخت میسر است.

چنانچه دانشجو به‌تبع بیمه‌پردازی والدین، تحت پوشش درمان باشد؛ می‌تواند بدون پرداخت حق سرانه درمان از خدمات درمانی نزد سازمان تأمین اجتماعی برخوردار شود.

بیمه‌شدگان دانشجو و افراد تحت تکفل نیز می‌توانند با پرداخت حق سرانه درمان برای خود و افراد تحت تکفل، از امکانات مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات مراکز تشخیصی، درمانی و دارویی طرف قرارداد این سازمان استفاده کنند.

در طرح بیمه دانشجویی سه نوع نرخ حق بیمه تعریف‌ شده که متقاضی مختار به انتخاب یکی از آن‌ها است. نخست نرخ پرداخت حق بیمه ۱۴ درصد ( ۱۲ درصد سهم بیمه‌شده + ۲ درصد کمک دولت) شامل حمایت بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی، دوم نرخ پرداخت حق بیمه ۱۶ درصد (۱۴ درصد سهم بیمه‌شده + ۲ درصد کمک دولت) حمایت‌های بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نهایتاً کامل‌ترین طرح با نرخ پرداخت حق بیمه ۲۰ درصد (۱۸ درصد سهم بیمه‌شده +۲ درصد کمک دولت) که تعهدات مربوط به بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی را شامل می‌شود.

مطابق با این طرح درصورتی‌ که دانشجو از مستمری بازماندگان استفاده می‌کند؛ می‌تواند رأساً بیمه پردازی داشته باشد و پرداخت حق بیمه دانشجویی، مانع دریافت مستمری بازماندگان نخواهد بود.

دانشجویان برای ثبت‌نام در این طرح می‌توانند با ورود به سامانه خدمات الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir از مسیر منوی بیمه‌شدگان/بیمه‌شدگان خاص/بیمه فراگیر خانواده ایرانی/انعقاد قرارداد دانشجویی؛ نسبت به عقد قرارداد بیمه دانشجویی و پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر اقدام کنند. قرارداد منعقده از تاریخ عدم پرداخت حق بیمه لغو و ادامه بیمه آنان موکول به انعقاد قرارداد جدید خواهد بود.

در طرح بیمه دانشجویی انجام معاینات بدو بیمه‌پردازی، مختص متقاضیان با نرخ حق بیمه ۱۸ درصد و حسب مورد ۱۴ درصد است و این گروه از متقاضیان باید حداکثر ظرف دو ماه پس از انعقاد قرارداد، توسط پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی مورد معاینه پزشکی قرار بگیرند. مطابق این طرح آن گروه از متقاضیانی که طبق گواهی پزشک معتمد در زمان انعقاد قرارداد، ازکارافتاده کلی شناخته شوند، نمی‌توانند نسبت به انعقاد قرارداد با نرخ پرداخت حق بیمه ۱۸درصد اقدام کنند.

متقاضیان بیمه دانشجویی در صورت احراز توأمان دو شرط، از انجام معاینات پزشکی اولیه معاف خواهند بود. نخست اینکه ظرف ۱۰ سال قبل از تاریخ قرارداد یک سال سابقه پرداخت حق بیمه (با نرخ کامل) داشته باشند و دوم اینکه ظرف یک سال قبل از تاریخ قرارداد، دارای ۹۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه (با نرخ کامل ) باشند.