نمایندگان مجلس به منظور تسهیل رأی، تسریع شمارش آراء و افزایش مشارکت رأی دهندگان، وزارت کشور را موظف به برگزاری انتخابات به صورت کاملاً الکترونیکی در حداقل یک هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس کردند.

به گزارش کافه اقتصاد از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۵۵ این طرح با ۱۸۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۵۵ این طرح آمده است؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۹۴ به قانون الحاق و ماده ۹۴ قانون به عنوان ماده ۹۹ اصلاح می‌شود:

ماده ۹۴- وزارت کشور موظف است در اولین انتخابات پس از تصویب این قانون با درنظر گرفتن سهولت رای دادن، تسریع در شمارش آرا، حضور و مشارکت رأی‌دهندگان، فرآیند رای دادن و شمارش آرا را در حداقل یک هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار نمایند. توسعه فرآیند الکترونیکی در انتخابات‌های بعدی مجلس منوط به درنظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و موافقت شورای نگهبان است. وزارت کشور موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداکثر یک هفته قبل از روز اخذ رای، کلیه فرآیند‌ها و امکانات الکترونیکی برای برگزاری انتخابات ثبت و به تایید شورای نگهبان برسد.

تبصره – فرآیند ثبت‌نام رای‌دهندگان در شعب اخذ رای و احراز هویت آن‌ها در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور به صورت الکترونیکی خواهد بود.

همچنین نمایندگان با ماده ۵۶ این طرح با ۱۸۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده ۵۶؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۹۵ به قانون الحاق می‌شود.

ماده ۹۵- وزارت کشور موظف است پس از اینکه کار رسیدگی به اعتبارنامه کلیه منتخبان در مجلس به پایان رسید، با موافقت شوریا نگهبان، دستور امحای تعرفه و برگه‌های رأی مصرف شده و نشده و اطلاعات و داده‌های داخل صندوق‌های رأی و تمامی مهر‌های انتخاباتی کلیه حوزه‌های انتخابیه را به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه صادر نماید.