امیرعبداللهیان گفت: مذاکرات وین با اولویت اساسی رفع تحریم ها و با جدیت جریان دارد.

به گزارش کافه اقتصاد ، وزیر امور خارجه درصفحه شخصی خود در توییتر نوشت :اگر غرب حسن نیت نشان دهد، توافق خوب در دسترس است. هیات ایرانی مذاکراتی منطقی، قوی ، متین و‌ نتیجه محور را دنبال می‌کند.

دکتر عبداللهیان افزود :مذاکرات وین با اولویت اساسی رفع تحریم ها و با جدیت جریان دارد. مذاکرات کارشناسان هم تداوم دارد.
با مذاکره کننده ارشد کشورمان در ارتباط روزانه هستیم.
وی تاکید کرد :اگر غرب حسن نیت نشان دهد، توافق خوب در دسترس است.
هیات ایرانی مذاکراتی منطقی، قوی ، متین و‌ نتیجه محور را دنبال می‌کند.