سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در توییتر بر انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی تاکید کرد.

به گزارش کافه اقتصاد ،  سید احسان خاندوزی یکشنبه شب در حساب کاربری خود در توییتر نوشت :در نامه رسمی از بانک مرکزی خواستم که بانک ها هرسه ماه فهرست ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند.

 

وی افزود: این اقدام باعث می شود تا به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیعتری از تولیدکنندگان و مردم فراهم آید.