متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران در مهرماه سال جاری 316.3 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش کافه اقتصاد ، طبق گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهر ماه سال ۱۴۰۰، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به حدود ۵٫۵ هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۹٫۸ و ۳۶٫۸ درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین روند نزولی رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن معامله شده در شهر تهران در ماه گذشته تداوم یافت.

بر این اساس متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در مهر ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸٫۴ درصد افزایش یافته است، این در حالی است که رشد این نرخ در فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور ماه ۱۴۰۰ به ترتیب، ۹۱٫۷،‌ ۶۹٫۷، ۵۶٫۶ و ۴۳٫۷، ۳۴ و ۳۰٫۵ درصد بوده است.

حجم معاملات مسکن

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در مهرماهسال ۱۴۰۰ حاکي از آن است که از مجموع   ۵۴۷۱واحد مسکوني معامله شده ،واحدهاي تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۳/۰ درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص دادهاند .

سهم مذکور در مقايسه با مهرماه سال قبل حدود ۰/۴ واحد درصد کاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهاي با قدمت بالا در گروههای۶ تا ۱۰،”۱۱ تا ۱۵و “بيش از ۲۰سال ساخت افزوده شده است.

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مهرماه سال ۱۴۰۰حاکي از آن است که از ميان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ، منطقه ۵ با سهم   ۱۴/۵ درصدي از کل معاملات ، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنين مناطق ۲ و ۱۰ به ترتيب با اختصاص سهم هاي ۹/۹ و ۹/۲  درصدي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند.

در مجموع ۷۳/۷ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در مهرماه سال ۱۴۰۰ مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتيب بيشترين فراواني شامل مناطق ۱،۱۵،۱۴،۸،۷،۴،۱۰،۲،۵و۱۱ ) بوده و ۱۲منطقه باقيمانده ۲۶/۳ درصد ازکل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند .

به گزارش کافه اقتصاد  و بر اساس گزارش تحولات مسکن در شهر تهران ، تعداد معاملات انجام شده در مهرماهسال ۱۴۰۰ در حدود ۵/۵هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل  ۲۹/۸ و ۳۶/۸ درصد کاهشنشان ميدهد.

در اين ماه متوسط قیمت فروش يک مترمربع زيربناي واحدهاي مسکوني شهر تهران معادل  ۳۱۶/۳  میلیون ريال بود که نسبت به ماه قبل۲ /۰درصد کاهش و نسبت به  ماه مشابه سال قبل ۴/۱۸درصد افزايش نشان می دهد.

لازم به توضيح است که نرخ رشدهای مذکور در ماه مورد گزارش نسبت به رشد ماهانه و نقطه به نقطه شهريور ماهسال جاری) به ترتيب معادل ۴/۲و ۵/۳۰درصد(در سطح پايينتری قرار دارد.

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در مهرماه سال جاري در شهر تهران به تفکيک عمر بنا حاکي از آن است که واحدهاي تا ۵سال ساخت با سهم ۰/۳۳درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص دادهاند.

همچنيندرماه مورد بررسی شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيبمعادل ۴۸/۴ و ۳/۵۱درصد رشد نشان ميدهد.

«گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مهر ماه سال ۱۴۰۰» برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

  • نویسنده : شبنم قربانی
  • منبع خبر : بانک مرکزی