دکتر امیرعبداللهیان با اشاره به علاقه مندی برخی کشورها برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور از جمله ظرفیتهای فراوان در میان ایرانیان عزیز خارج از کشور بر آمادگی کامل وزارت خارجه در تقویت همکاریها و جذب سرمایه خارجی در مناطق آزاد تاکید کرد.

به گزارش کافه اقتصاد ، در این ملاقات سعید محمد با اشاره به آخرین تحولات و پیشرفتهای مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور ظرفیت های فراوان موجود و زمینه‌های گسترده همکاری و سرمایه گذاری در این مناطق را بر شمرد و ضمن تشکر از تلاش های وزارت امور خارجه خواستار مساعدت بیش از پیش وزارت امور خارجه برای ایجاد و گسترش همکاری با دیگر کشورها جهت حضور فعال و سرمایه گذاری در این مناطق شد.

دکتر امیرعبداللهیان یکی از مهمترین اهداف سیاست خارجی دولت سیزدهم را بسط و گسترش همه جانبه مناسبات اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها بویژه کشورهای همسایه دانست و افزود: با توجه به برنامه ارایه شده به مجلس شورای اسلامی مبنی بر استفاده از ظرفیتهای دستگاه دیپلماسی کشور برای ارتقای همکاریهای اقتصادی با دیگر کشورها در صدد تقویت بخشهای اقتصادی وزارت خارجه و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برآمده ایم.

وی با اشاره به علاقه مندی برخی کشورها برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور از جمله ظرفیتهای فراوان در میان ایرانیان عزیز خارج از کشور بر آمادگی کامل وزارت خارجه در تقویت همکاریها و جذب سرمایه خارجی در مناطق آزاد تاکید کرد.

در این جلسه مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه نیز حضور داشت.

  • منبع خبر : وزارت امور خارجه