سخنگوی گمرک گفت: در هشت ماه امسال تجارت ایران با سایر کشور‌های سازمان همکاری اقتصادی (اکو) نسبت به مدت مشابه پارسال، افزايش ۳۴ درصدی در وزن و ۴۴ درصدی در ارزش داشته است.

به گزارش کافه اقتصاد از گمرک؛ آقای سید روح اله لطیفی افزود: در این هشت ماه، ۲۱ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۳۸۷ تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۴۴۷ میلیون و ۸۴ هزار و ۴۳۵ دلار بین ایران و سایر کشور‌های اکو تبادل شد.

لطیفی گفت: صادرات کشورمان به ۹ کشور عضو اکو در این مدت بیش از ۱۸ میلیون و ۶۳۱ هزار تن به ارزش ۶ میلیارد و ۸۲۳ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۳۶۷ دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه ۴۶ درصد در وزن و ۵۴ درصد در ارزش رشد داشته است.

وی افزود: واردات کشورمان در هشت ماه سال ۱۴۰۰ از کشور‌های عضو اکو نیز سه میلیون و ۱۴۷ هزار و ۳۳۲ تن به ارزش سه میلیارد و ۶۲۳ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۶۸ دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی کاهش ۱۰ درصدی و از لحاظ ارزش افزایش ۲۸ درصدی داشته است.

سخنگوی گمرک در خصوص میزان صادرات به اعضای اکو توضیح داد: ترکیه با خرید ۱۱ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۹۳۵ تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۷۶۷ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۷۹۷ دلار و با رشد ۱۲۳ درصدی در وزن و ۱۲۸ درصدی در ارزش، اولین مقصد، افغانستان با سه میلیون و ۵۷ هزار و ۱۴۸ تن خرید به ارزش یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون و ۶۰۱ هزار و ۸۰۷ دلار و کاهش ۳۵ درصدی در وزن و کاهش ۱۶ درصدی در ارزش در جایگاه بعدی و پاکستان با یک میلیون و ۸۶۵ هزار و ۶۷۱ تن به ارزش ۷۶۴ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۷۲۸ دلار و رشد ۲۲ درصدی در وزن و ۲۸ درصدی در ارزش در جایگاه سوم قرار دارد.

وی افزود: آذربایجان با ۵۵۳ هزار و ۵۱۵ تن به ارزش ۳۳۵ میلیون و ۸۴۳ هزار و ۸۱۷ دلار و کاهش ۲۲ درصدی وزن و هفت درصدی ارزش، ازبکستان با ۵۱۴ هزار و ۲۲ تن به ارزش ۲۷۴ میلیون و ۲۲۱ هزار و ۱۷۶ دلار و رشد ۲۷۹ درصدی وزن و ۲۲۳ درصدی ارزش، ترکمنستان با ۸۹۴ هزار و ۸۴۷ تن به ارزش ۲۰۷ میلیون و ۲۳ هزار و ۱۱۳ دلار و رشد ۱۷۳ درصدی وزن و ۱۶۸ درصدی ارزش، قزاقستان با ۳۱۱ هزار و ۸۶۶ تن به ارزش ۱۱۲ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۶۰۴ دلار و رشد ۷۹ درصدی وزن و ۲۴ درصدی ارزش، قرقیزستان با ۲۸ هزار و ۴۴۰ تن به ارزش ۵۱ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۹۵۰ دلار و رشد ۱۸۴ درصدی در وزن و ۱۶۴ درصدی ارزش و تاجیکستان با ۵۴ هزار ۶۱۲ تن به ارزش ۳۸ میلیون و ۸۱۹ هزار و ۳۷۵ دلار و رشد ۲۸۳ درصدی وزن و ۲۳۲ درصدی ارزش، به ترتیب مقاصد بعدی کالا‌های ایرانی در بین اعضای سازمان همکاری اقتصادی اکو بودند.

لطیفی در خصوص میزان واردات کشورمان از هریک از اعضای اکو توضیح داد: بیشترین میزان واردات از کشور ترکیه با دو میلیون و ۷۲۲ هزار و ۳۰۱ تن به ارزش سه میلیارد و ۲۴۳ میلیون و ۶۳ هزار و ۵۶۸ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه از لحاظ وزنی کاهش ۱۵ درصدی و از لحاظ ارزش رشد ۲۴ درصدی داشته است و پس از آن پاکستان با ۱۹۴ هزار و ۷۱۰ تن به ارزش ۱۸۲ میلیون و ۸۳ هزار و ۸۴۹ دلار و رشد ۶۲ درصدی در وزن و ۵۴ درصدی در ارزش، ازبکستان با ۴۶ هزار و ۹۵ تن به ارزش ۸۶ میلیون و ۸۵۰ هزار و ۴۰ دلار و رشد پنج درصدی در وزن و ۵۵ درصدی در ارزش، قزاقستان با ۱۱۷ هزار و ۵۱۷ تن به این ارزش ۳۷ میلیون و ۶۲۲ هزار و ۳۵۴ دلار و رشد ۸۱ درصدی وزن و ۵۴ درصدی ارزش، آذربایجان ۱۷ هزار و ۸۰۸ تن به ارزش ۲۹ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۸۲ دلار و کاهش ۹ درصدی در وزن و افزایش ۸۷ درصدی در ارزش قرار دارند.

وی افزود: پس از آذربایجان، ترکمنستان با فروش ۳۱ هزار و ۲۶۶ تن کالا به ارزش ۲۲ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۸۵۴ دلار، نسبت به مدت مشابه رشد ۳۹ درصدی در وزن و ۲۲۴ درصدی را تجربه کرده، افغانستان با رشد ۱۸۱ درصدی در وزن و ۶۳۰ درصدی در ارزش ۱۰ هزار و ۵۹۲ تن کالا به ارزش ۱۱ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۲۱۷ دلار به ایران فروخته است، تاجیکستان سه هزار و ۶۹۳ تن کالا به ارزش هشت میلیون و ۸۵۶ هزار و ۵۳۷ دلار به ایران صادر کرده که ۴۳ درصد در وزن و ۸۷ درصد در ارزش نسبت به مدت مشابه افزایش داشته و نهایتا قرقیزستان در جایگاه نهم، سه هزار و ۳۴۸ تن کالا به ارزش یک میلیون و ۸۶۳ هزار و ۵۶۷ دلار به ایران در هشت ماه نخست کالا صادر کرده که نسبت به مدت مشابه، ۵۶ درصدی در وزن و ۵۳ درصد در ارزش کاهش داشته است.