معاون اقتصادی رییس جمهوری در حساب کاربری خود درتوییتر به افزایش نقش استان‌ها و استانداران در بودجه و اعتبارات تاکید کرد

به گزارش کافه اقتصاد،  محسن رضایی برای مخاطبان نوشت: در دولت سیزدهم به استان‌ها و استانداران به ویژه در بودجه و اعتبارات نقش بیشتری داده خواهد شد.

وی افزود : اقتصاد قوی با سپردن مسئولیت و اختیارات به استان‌ها و مشارکت بخش خصوصی و مردم حاصل می‌شود.