تماس با ما:

 

آدرس : ایران – تهران

شماره روابط عمومی : ۰۹۲۱۱۹۳۹۱۴۷

شماره ارتباط مستقیم با مدیر مسئول : ۰۹۱۲۸۹۰۹۶۱۷

پست الکترونیکیcafe.eghtesad@gmail.com

اینستاگرام :https://www.instagram.com/cafeeqtesad/

تلگرام : cafeeqtesad@