معاون بهره برداری فرودگاهی از توقف ۵ ساعته نشست و برخاست پروازهای شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در روز دوشنبه ۱۴ خرداد ماه از ساعت ۸ تا ۱۳ خبر داد.

به گزارش کافه‌اقتصاد از وزارت راه و شهرسازی، محمد رضا فردی معاون بهره برداری فرودگاهی از توقف ۵ ساعته نشست و برخاست پروازهای شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در روز دوشنبه ۱۴ خرداد ماه از ساعت ۸ تا ۱۳ خبر داد.

فردی اظهار کرد: توقف پروازهای فرودگاه به دلیل برگزاری مراسم سالروز ارتحال بنیانگذار و معمار کبیر انقلاب اسلامی بوده و به آگاهی همه شرکت‌های هواپیمایی رسیده است.

معاون بهره برداری فرودگاهی اظهار کرد: می بایست مسافران سه ساعت قبل از زمان درج شده بر روی بلیت خود در ترمینال‌های شهرفرودگاهی امام خمینی (ره) جهت انجام تشریفات سفر حاضر شوند و در این بازه زمانی که نشست و برخاست انجام نمی شود، کانترهای پذیرش مسافر باز بوده و پذیرش مسافران انجام می شود.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر مسافران می توانند با سامانه ۰۹۶۳۳یا شماره تلفن ۰۲۱۵۱۰۰۱۱۸ تماس حاصل بگیرند.