ثبت سفارش کتاب‌های درسی که قرار بود از امروز سه‌شنبه ۲۸ فروردین آغاز شود، براساس اعلام سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به تعویق افتاده است.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: زمان آغاز ثبت سفارش انفرادی و گروهی کتاب‌های درسی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد. مقرر بود که ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ از ۲۸ فروردین آغاز شود.

به گزارش ایرنا، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی، شنبه ۲۵ فروردین اعلام کرده بود که زمان ثبت سفارش و خرید اینترنتی کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ برای پایه‌ها و رشته‌های تحصیلی را از سه‌شنبه ۲۸ فروردین است.

شیوه‌نامه سفارش و توزیع کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ اعلام شده بود و بر اساس آن ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ دوره‌های تحصیلی آموزش ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و کتاب‌های درسی تکمیلی دوره اول متوسطه ویژه دانش‌آموزان استعدادهای درخشان و کتاب‌های درسی دانش‌آموزان استثنایی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند my.gov.ir یا پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش‌ my.medu.ir یا سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی www.irtextbook.ir و برابر جدول تقویم زمانی پیوست انجام و پیرو آن کتاب‌های درسی، بر اساس سفارشات ثبت‌شده در سامانه، توزیع می‌شود.

ثبت‌نام‌ها برای پایه‌های دوم تا ششم ابتدایی، هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهم از سه شنبه ۲۸ فروردین و پایه‌های ورودی مقاطع تحصیلی (اول ابتدایی، هفتم و دهم) نیز از دهم تیر آغاز می‌شود.

همچنین اصلاح سفارش کتاب‌های همه دوره‌های تحصیلی از دهه سوم تیر توزیع به منطقه و سپس به مدارس نیز از شهریور صورت می‌گیرد.