رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت می‌تواند در زندگی جمعیت قابل توجه‌ای از مردم بهبودی ایجاد کند.

به گزارش کافه افتصاد ، محمدرضا پورابراهیمی در برنامه (تیتر امشب) درباره جزئیات واگذاری سهام عدالت به جاماندگان گفت: یکی از اقدامات مهم مجلس و دولت تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت است که چند میلیون از جمعیت کشور را پوشش می‌دهد.

وی افزود : به دلیل فقدان نظام جامع اطلاعات در سال ۸۴، سهام عدالت به دهک‌های پایین اختصاص نیافت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه جلساتی در خصوص تعیین تکلیف جاماندگان این سهام در مجلس داشته‌ایم، تصریح کرد : در قالب شش دهک برخی افراد از سهام عدالت جامانده اند که پیگیری و قرار شد که به این افراد سهام عدالت واگذار شود.

وی ادامه داد : در چند روز آینده طرح واگذاری سهام به جاماندگان جمع بندی می‌شود و با نگاه مثبت دولت، این طرح ظرف چند روز آینده در دستور کار قرار می‌گیرد و امیدوارم در قالب توافق با دولت این موضوع نهایی شود.

پور ابراهیمی گفت : رایزنی‌ها را با رئیس جمهور شروع و نامه‌ای را به دولت ارسال کردیم که خوشبختانه با کلیات بحث موافقت شده و این مسئله به سازمان برنامه و بودجه ارجاع شده است. بعد از موافقت دولت، ما طرح مصوب کمیسیون اقتصادی را یک هفته پس از آن در دستورکار مجلس قرار می‌دهیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود : از ۲۰ میلیون نفر جا مانده، گروه اول که حدود ۱۰ میلیون نفر هستند و در گزارش اول کمیسیون به آن اشاره شده که تعدادی از این افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی و بقیه نیز از حوزه کارگران، بازنشستگان و مانند گروه‌هایی که در این حوزه قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به برخی مشکلات و تخلفات در مسیر سهام عدالت گفت : ۱۳ شرکت غیر بورسی هنوز برای واگذاری سهام به دهک‌های پایین جامعه ارزش گذاری نشده است.