حداقل حقوق و دستمزد کارگران با تصویب شورای عالی کار در سال آینده به میزان ۳۵ درصد افزایش یافت.

به گزارش کافه‌اقتصاد به نقل از مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با برگزاری سیصد و‌ بیست و نهمین نشست شورای عالی کار به ریاست «سیدصولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از مذاکرات سه‌جانبه‌گرایی و با تصویب اعضای شورای عالی کار حداقل مزد ماهانه (کارگر بدون‌سابقه و مجرد) ۳۵ درصد افزایش یافت.

 

 

بر این اساس میزان سایر سطوح مزدی نیز تا ۲۲ درصد به‌اضافه‌ی روزانه ۲۳۰۰۲۶ ریال آخرین مزد ثابت یا مبنا سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد.