سید احسان خاندوزی نسبت به رسیدگی شکایات تولیدکنندگان در خصوص امور مالیاتی در کمتر از یک ماه تاکید کرد.

به گزارش کافه اقتصاد ،وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت :به مرکز دادخواهی مالیاتی ابلاغ شد که شکایت‌های ‎تولیدکنندگان درباره ‎مالیات باید در کمتر از یک ماه بسرعت رسیدگی شود. نظارت وزارت اقتصاد بر روند شکایات مالیاتی هم از دیروز ‎سامانه‌ای شد تا سفارش و توصیه در مسیر رسیدگی پرونده‌ها کاهش یابد و مسیر کاغذی حذف شد.